Archive for December 2004

Letter to Santa Claus

Armenian versian is here

They say Santa Claus has advice for the kids, and why not, for the adults too. And when the year comes to its end, you put carefully one more year into your Memory Box, Santa Claus brings with him another multicolored box, and they say if you ask for Santa your cherished desire, which seems to be so far away and unnoticeable, he is able to fulfill your dream.

You know Santa Claus? My age which is typically based on the coincidence of tender, but at the same time being shaped due to the various waves of the life, hasnt let me write you ever. It is the composition of 40 brigands and 7 dwarfs as a result 47 long and stretched years which made me what I am now. Why 7 dwarfs? Simply my infancy lasted 7 careless and irretrievable years. Why 40 brigands? Simply during these 40 springs I have been the author of numerous adventures. 

Read more

Letter to santa

Նամակ Ձմեռ Պապին

Ասում ենª Ձմեռ Պապին խորհուդ ունի մանուկների, ինչու չէ նաեւ մեծահասակների համար եւ երբ տարին իր ավարտին է մոտենում եւ դու քո այդ ապրած տարին խնամքով տեղավորում ես հիշողություններիդ արկղիկում, Ձմեռ Պապին գալիս է իր հետ բերելով ձեւավորված ու գունագեղ արկղիկ, եւ ասում ենª խնդրիր Ձմեռ Պապուց ամենանվիրական ցանկությունդ, նա զորու է իրականացնել անհնար թվացող եւ այդքան հեռու գտնվող իղձերդ :

Read more

I am painting but not yet an artist

Abovyan city is going to celebrate the New Year in active cultural life. “I am painting but not yet an artist; I see my world in these colors.

I want to see my future like these colors…” These components comprise the exhibition which was organized by the Abovyan Student Council. Here were the works of the beginners pottery, painting and embroidery.

 The parents of the students also participated in that exhibition and presented their works.

Read more

Singer – who fascinates almost all the girls’ hearts

This singer has captured the majority of girls.

He is their ideal and idol of worship. His songs are the inspirational source for lovers.

Arsen Safaryan here he is, whose performing likes nearly everyone. I want to confess that he is very artistic, with high intelligence and very handsome.

Arsen Safaryan and his beautiful wife Satenik were guests in Abovyan city.I cant remember exactly the time when the Cultural Centre was overcrowded like that day.The performing was so wonderful and the audience was so excited that after each song the burst of applauses lasted about 5 minutes.

The funs of Arsen were singing with him equally. The audience enjoyed Arsens humor and can get in touch with him which results a warm atmosphere in that cold hall.

Read more

Gor Abrahamyan

Gor was born on Jan. 14 1976 in Abovian town. After graduating from the local school #1, he enters the Terlemezian  Art  Academy. He is married and has a little baby, a girl.

Surrealism the main style of painting, the artist has exhibited his works in NPAK, NAY  ART  CENTER, in Hrazdan, Abovian towns and in Beirut.

 

Painting put down its roots in Gor very early, when he tried to draw his first ‘something like a human being’. From man-painting little artist he has now grown into a successful painter, receiving orders from Armenian and Russian churches. Painting doesnt occupy any conscious cells in his heart, it is far deeper in his blood, showing itself as a necessity to breath.

Read more

“Star Future” Educational Cultural Non-Governmental Organization

Mailto:starfuture@rambler.ru

“Star Future” Educational Cultural Non-Governmental Organization was established in March of 2004 in Abovyan.

Because of a lack of access to certain technologies in Abovyan, Star Future mission is to provide access to new technologies and education to community members of Abovyan.

 Star Future plans to carry out its mission by providing social and educational services such as preparing trainings to help unemployed persons gain new skills for different careers, creating a recording studio, English classes and providing business services to local business.

 Currently Star Future is offering free computer courses to help individuals gain the skill they need to enter a more competitive workforce. 

Read more

The realization of the death is already immortality…(In Armenian)

Սուրեն Էդուարդի Մնացականյան (1963-1994թթ.)` վառ երեւակայությամբ մի անհատ, բանաստեղծ, ուսուցիչ, մարզիկ եւ ազատամարտիկ: Աշխատելով Աբովյանի թիվ 5 և 10 դպրոցներում, իր աշակերտների հուշերում մնաց որպես հերոսության եւ մարդկության մարմնավորում: Սուրենը մասնակցել է Կոռնիձորի, Լաչինի, Մարտակերտի, Քալբաջարի ճակատամարտերին եւ հերոսաբար զոհվել 1994թ. ապրիլի 24-ին Մարտակերտի հյուսիսային մասի ազատագրման ժամանակ: Չխնայելով իրեն, մտնելով կրակի ու մահվան երախը, 26 անգամ անցնում է նույն դժոխային ճանապարհը` փրկելու վիրավոր ընկերներին… ավաղ 27-րդը ճակատագրական դարձավ:

Սուրեն Մնացականյանը հետմահու պարգեւատրվել է ՙԱրիության՚ մեդալով` ՀՀ Անկախության 8-րդ տարեդարձին: Այս դեպքում ասում են որ մարդ ՙմեռնում է այն ժամանակ, երբ չեն հիշում նրան՚, բայց Սուրենի մասին հիմա ել խոսում են ու հիշում  իր աշակերտները եւ բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մի անգամ հացի են նստել նրա հետ: Այ սա անմահություն է…

 

Read more

The Bell of ChurchThe Bell of St. Stepanos Church …

Vardavar

Vardavar in Abovyan city: Water splashing on each other !!!
Let me know please: How you spent this festivity in your home town!

Anahid Kirakosyan

 Isahakyan:Suffering of Love