News/Նորություններ

Mashtots 1600- Ceremony in School No 6

This year is the 1600 anniversary of the alphabet Mesrop i.e. the invention of Armenian scripts. And of course the headmaster of the school # 6 Greta Kroyan who is at the same time the teacher of Armenian language and literature cant forget it.  For this great occasion on the 10th of November, in school # 6   was held a matinee dedicated to the Armenian first teacher Mesrop Mashtots. From the beginning of this event the guests got a single rose and card.Pupils of different age and grade participated in…

Read More
News/Նորություններ

It’s easy to be good to the others if you are supported

Hermann Gmeiner was born in 1919, on June the 23rd, Austria in the peasant’s family. In early age he had lost his mother. After the Second World War, while exploring the medicine in Innsbruck University he realized the hard condition of many orphaned and homeless children and was convinced that in order to support these children they should be received real family warmth. In 1949 he founded the first “SOS-Kid’s village” in Imst. Later this idea took its way out of the Austria’s borders and today in 132 countries exists 350…

Read More
News/Նորություններ

Abovyan urban polyclinic

“Abovyan urban polyclinic” was founded in 1965 and was called “Regional central hospital”. In 1996 was realized amendments and separate independent units were created. In 2000 polyclinic involved some villages branches. The head physician of “Abovyan urban polyclinic” Mr. R. Hovhanissyan will answer to our questions.   –          How is the doctor-patient relationship? –          If there used to be a period when the patient stir up because of the financial problems, spoiled relationship, now its in good state. Usually the patient is satisfied. They get normal treatment from the side of…

Read More
News/Նորություններ

42nd anniversary of the Abovyan

 –      My congratulations to the Abovyan city. 42 years old; like the age of mature man. This is not a young city but developing and well formed city having great perspectives. We all should do our best in order to make interesting our living in this city, that all have work and the city gross up step by step. All the best to you and my congratulations, – for this festive occasion expressed his opinion the President of the Republic of Armenia Robert Kocharyan.  

Read More
Articles/Հոդվածներ

Vow to Ararat-in Armenian

Ուխտ Արարատին Ժողովրդի ճակատագրի աստղը պետք է փնտրել ոչ թե երկնքի, այլ նրանց կրծքի տակ, նրանց նկարագրի մեջ… Այս տարի լրացավ Հայաստանի Ազատագրության Հայ Գաղտնի Բանակի (ՀԱՀԳԲ ASALA) 30 եւ «Վան» գործողության 24 ամյակը: Հայաստանում եւ Սփյուռքում կազմակերպվեցին եւ կազմակերպվում են միջոցառումներ, որոնք նվիրված են ASALA-ին: Աբովյան քաղաքը զերծ չմնաց:  

Read More
Articles/Հոդվածներ

Vow to Ararat

Armenian version is here One should search the peoples fate star not in the sky but in their hearts and nature… This year was the 24 anniversary of ASALA and “Van” operation. Numerous events are organized both in Armenian and in Diaspora dedicated to ASALA. The Abovyan city wasnt exception as well. With the initiative of Harutyun Stepanyan and support of mayor K. Israelyan was organized a matinee devoted to ASALA.

Read More
News/Նորություններ

The main “Vozni” (Hedgehog) of the Republic visits the Abovyan-in Armenian

հանրապետության գլխաոր Ոզնին Հոկտեմբերի 5-ին դանդաղ,բայց հաստատակամ քայլերով Աբովյան մտավ : Ում որ ծանոթ չէ այս անունը,ասենք որ դա հանգերն իրար կապող եւ կապված հանգերով բազմաթիվ հաղորդաշարեր ստեղծող, «Ոզնի»երգիծաթերթի գլխ.խմբագիր, «Ծիծաղի տուն» հաղորդաշարի վարող,մեր սիրելի «first class» թամադա Արամայիս Սահակյանն է:առաջին իսկ պահից տիրեց ջերմ եւ ընկերական մթնոլորտ՝ հանձինս պարոն Սահակյանի հումորային պատմությունների, որին մասնակցում էին նաեւ ուսանողները եւ աշակերտները, էլ ի՞նչ մեղքս թաքցնեմ նաեւ մենք՝ ձեր խոնարհ ծառան՝ www.abovyan.com -ը:

Read More
Articles/Հոդվածներ

The main “Vozni” (Hedgehog) of the Republic visits the Abovyan

Armenian version is here On the 5th of October the main Hedgehog of the republic visits the Abovyan very slowly but at the same time with inflexible steps. Who has no idea of this name, so we want inform that he is famous for making rhyming,  the editor-in-chief of the comic magazine “Vozni” (Hedgehog), VJ of TV show “Home of laugh”, our lovely “fist class” toastmaster Aramais Sahakyan. Just from the beginning the atmosphere was warm and friendly thanks to Mr. Sahakyan’s humor stories, where have their participation students and…

Read More
Creations in Armenian

Dedicated to A.G.

Ա.Գ-ին Գիտես` գժվում եմ… Անզորությունից, իմ սիրո ուժը քեզ փոխանցելու: Գիտես` գժվում եմ… Երջանկությունից`քոնը լինելու Գիտես` գժվում եմ, երբ դու տխուր ես, Երբ քո աչքերի փայլը չեմ տեսնում, Գիտես` գժվում եմ…. Երբ ինձ թվում է, որ սիրո հուրս քեզ չի ջերմացնում: Բայց ես սիրում եմ: Սիրում անսահման,սիրում ամեն ժամ ու ամեն վայրկյան: Սիրում եմ` անգամ եթե տխուր եմ,եթե հոգնած եմ, կիրքս ննջում է: Անգամ, երբ խանդի չար ալիքն է գալիս` փորձում է խեղդել:

Read More