News/Նորություններ

Within the framework of Francophonie   

      Within the frameworks of Francophonie held in March and April and which has already become traditional, the Community city Library organized a literary matinee. The guests were children from Abovyan for whom the library prepared fairy tales. Due to the recommendation of the event, Abovyan city Community Library presented the works of well-known French authors to children. After reading fairy tales, children showed great interest in plot development. The happy and exciting day for children can be said was completely done with the greatest desire to repeat…

Read More
News/Նորություններ

“ The Tailless Fox” on the stage of Abovyan theater

      On March 16, a premier took place at the dramatic theater in Abovyan. The actors of the theater prepared a new and funny performance for the Abovyan audience: “The Tailless Fox”. Unique solutions, funny dialogues, interesting scenarios and unexpected end of the scenes caused great pleasure both children and adults. The audience was very impressed with the performance that rushed to take photos with their favourite characters. A new stage in the development of theater life in Abovyan can be recorded, which will soon be replenished with…

Read More
News/Նորություններ

The residents of Abovyan will soon have a new park   

Today there was a tree planting in the Tirdat the Great king’s park. The community leader Vahagn Gevorgyan also attended the tree planting who had a tour around the community to get acquainted with the works. In the near future the reopening of the park is coming to an end, the mayor walked around the park to get acquainted with the process, listened to the report what was done, gave a number of assignments . Vahagn Gevorgyan’s pre-election promise will soon become reality giving our townspeople a new summer park.…

Read More
News/Նորություններ

Unknown destinies

    “Unknown destinies” commemorative presentation took place at Abovyan city community library. It tells about 12 heroes missing in Karabakh war from Kotayk region. Being the fourth in the commemoration book, is slightly different from the previous three memoirs with its structure. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Here are presented heroes mothers, sisters, daughters and sons sincere letters to their relatives. The readers become the listeners of those conversations, share the devotional feelings and unrealized dreams of the authors,feel great sorrow and participate in memorable episodes of the author’s…

Read More
Creations in Armenian

էմիգրանտ

Եթե չեմ սխալվում ,արձանը կոչվում է«էմիգրանտ»։Եվրոպայի որ մասում է,և ով է քանդակողը չեմ հիշում։Բայց հիշում եմ Դալայի Լամայի պատկերավոր և շատ իմաստուն խոսքը, որ վերջերս տարածում գտավ։ Խոսքը ուղղված էր արևմուտքի մանավանդ Եվրոպայիկառավարող էլիտային։ «Ավիրեցիք էդ երկրները ,բոլորին փախստական դարձրիք »։ Ահա նրանք Ձեզ մոտ են եկել։ Դուք ունեք պատասխանատվություն, նրանց կրթելու և պատրաստելու այն նպատակով , որ վերադառնան իրենց հարազատ երկրները շենացնելու համար։ Մոտավորապես այդպես «դե հիմա ջարմեն քաշեք» ։ Սուրեն Խուդանյան

Read More