Colored Miracle / Գունեղ հրաշք

(1 customer review)

$50.00

Surprise your special one, someone you love, someone you want to fly with our beautifully hand-designed arrangement of Lisianthuses and Roses inside the nice box and more.  This bouquet will help you express your emotions and feelings to your beloved ones.

Անակնկալ մատուցեք, մեկին ում սիրում եք, մեկին որի հետ թեւեր կառնեք՝  շքեղ տուփի մեջ Lիզիանտուսների եվ Վարդերի ձեռքով պատրաստված այս հիանալի ծաղիկներով:  Այս մտահաղացումը կօգնի երեւակայել Ձեր հույզերն ու զգացմունքները Ձեր մերձավորներին:

Description

Decorate your life, feelings, remarkable days and achievements with colorful combo solution of mother nature and sweets.
Զարդարեք Զեր կյանքը՝ զգացմունքը, նշանակալից օրերն ու հաջողությունները  այս մտահաղացմամբ՝ մայր բնության գունազարդ ծաղկեփնջերով :

1 review for Colored Miracle / Գունեղ հրաշք

  1. admin

    Very Nice gift for Women international day. My sister like it.

Add a review