Just for You/ Հենց քեզ համար

$60.00

Surprise your special one, someone you love, someone you want to fly with our beautifully hand-designed arrangement of Chrysanths , Lisianthuses, Phloxes and Roses  with Nice Packaging and more. This bouquet  will help you express your emotions and feelings to your beloved ones.

Անակնկալ մատուցեք, մեկին ում սիրում եք, մեկին որի հետ թեւեր կառնեք՝  Քրիզանտեմի, Ֆլոքսների, Lիզիանտուսների եվ Վարդերի ձեռքով պատրաստված այս հիանալի ծաղիկներով : Այս մտահաղացումը կօգնի երեւակայել Ձեր հույզերն ու զգացմունքները Ձեր մերձավորներին:

Description

Decorate your life, feelings, remarkable days and achievements with colors of mother nature.
Զարդարեք Զեր կյանքը՝ զգացմունքը, նշանակալից օրերն ու հաջողությունները  այս մտահաղացմամբ՝ մայր բնության գունազարդ ծաղկեփնջերով :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Just for You/ Հենց քեզ համար”