White Acapella / Ճերմակավուն Ակապելլա

$30.00

Surprise your special one, someone you love, someone you want to fly with our beautifully hand-designed arrangement of White Roses and more. This bright bouquet will help you express your emotions and feelings to your beloved ones.

Անակնկալ մատուցեք, մեկին ում սիրում եք, մեկին որի հետ թեւեր կառնեք՝ Ճերմակավուն Վարդերի  եւ ձեռքով պատրաստված այս հիանալի ծաղիկներով : Այս վառ փունջը կօգնի արտաբերել Ձեր հույզերն ու զգացմունքները Ձեր մերձավորներին:

SKU: bq_white_acapella Category: Tags: , ,

Description

Decorate your life, feelings, remarkable days and achievements with colorful bouquets of mother nature.
Զարդարեք Զեր կյանքը՝ զգացմունքը, նշանակալից օրերն ու հաջողությունները մայր բնության գունազարդ ծաղկեփնջերով:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “White Acapella / Ճերմակավուն Ակապելլա”