Yellow Roses/ Դեղին վարդեր

$21.00$100.00

A luxurious bouquet of yellow roses for all occasions with different quantity..

Դեղին վարդերի շքեղ փունջ բոլոր առիթների համար, տարբեր քանակով:

Clear
SKU: yellow_roses Category: Tag:

Description

Decorate your life, feelings, remarkable days and achievements with colorful bouquets of mother nature.
Զարդարեք Զեր կյանքը՝ զգացմունքը, նշանակալից օրերն ու հաջողությունները մայր բնության գունազարդ ծաղկեփնջերով:

Additional information

Qty/Քանակ

15 Roses, 25 Roses, 35 Roses, 7 Roses

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yellow Roses/ Դեղին վարդեր”