Creations in English

Letter to Santa Claus

Armenian versian is here They say Santa Claus has advice for the kids, and why not, for the adults too. And when the year comes to its end, you put carefully one more year into your Memory Box, Santa Claus brings with him another multicolored box, and they say if you ask for Santa your cherished desire, which seems to be so far away and unnoticeable, he is able to fulfill your dream. You know Santa Claus? My age which is typically based on the coincidence of tender, but at…

Read More
Creations in Armenian

Letter to santa

Նամակ Ձմեռ Պապին Ասում ենª Ձմեռ Պապին խորհուդ ունի մանուկների, ինչու չէ նաեւ մեծահասակների համար եւ երբ տարին իր ավարտին է մոտենում եւ դու քո այդ ապրած տարին խնամքով տեղավորում ես հիշողություններիդ արկղիկում, Ձմեռ Պապին գալիս է իր հետ բերելով ձեւավորված ու գունագեղ արկղիկ, եւ ասում ենª խնդրիր Ձմեռ Պապուց ամենանվիրական ցանկությունդ, նա զորու է իրականացնել անհնար թվացող եւ այդքան հեռու գտնվող իղձերդ :

Read More
News/Նորություններ

I am painting but not yet an artist

Abovyan city is going to celebrate the New Year in active cultural life. “I am painting but not yet an artist; I see my world in these colors. I want to see my future like these colors…” These components comprise the exhibition which was organized by the Abovyan Student Council. Here were the works of the beginners pottery, painting and embroidery.  The parents of the students also participated in that exhibition and presented their works.

Read More
News/Նորություններ

Singer – who fascinates almost all the girls’ hearts

This singer has captured the majority of girls. He is their ideal and idol of worship. His songs are the inspirational source for lovers. Arsen Safaryan here he is, whose performing likes nearly everyone. I want to confess that he is very artistic, with high intelligence and very handsome. Arsen Safaryan and his beautiful wife Satenik were guests in Abovyan city.I cant remember exactly the time when the Cultural Centre was overcrowded like that day.The performing was so wonderful and the audience was so excited that after each song the…

Read More
Articles/Հոդվածներ

Gor Abrahamyan

Gor was born on Jan. 14 1976 in Abovian town. After graduating from the local school #1, he enters the Terlemezian  Art  Academy. He is married and has a little baby, a girl. Surrealism the main style of painting, the artist has exhibited his works in NPAK, NAY  ART  CENTER, in Hrazdan, Abovian towns and in Beirut.   Painting put down its roots in Gor very early, when he tried to draw his first ‘something like a human being’. From man-painting little artist he has now grown into a successful…

Read More
Articles/Հոդվածներ

“Star Future” Educational Cultural Non-Governmental Organization

Mailto:starfuture@rambler.ru “Star Future” Educational Cultural Non-Governmental Organization was established in March of 2004 in Abovyan. Because of a lack of access to certain technologies in Abovyan, Star Future mission is to provide access to new technologies and education to community members of Abovyan.  Star Future plans to carry out its mission by providing social and educational services such as preparing trainings to help unemployed persons gain new skills for different careers, creating a recording studio, English classes and providing business services to local business.  Currently Star Future is offering free…

Read More
Articles/Հոդվածներ

The realization of the death is already immortality…(In Armenian)

Սուրեն Էդուարդի Մնացականյան (1963-1994թթ.)` վառ երեւակայությամբ մի անհատ, բանաստեղծ, ուսուցիչ, մարզիկ եւ ազատամարտիկ: Աշխատելով Աբովյանի թիվ 5 և 10 դպրոցներում, իր աշակերտների հուշերում մնաց որպես հերոսության եւ մարդկության մարմնավորում: Սուրենը մասնակցել է Կոռնիձորի, Լաչինի, Մարտակերտի, Քալբաջարի ճակատամարտերին եւ հերոսաբար զոհվել 1994թ. ապրիլի 24-ին Մարտակերտի հյուսիսային մասի ազատագրման ժամանակ: Չխնայելով իրեն, մտնելով կրակի ու մահվան երախը, 26 անգամ անցնում է նույն դժոխային ճանապարհը` փրկելու վիրավոր ընկերներին… ավաղ 27-րդը ճակատագրական դարձավ: Սուրեն Մնացականյանը հետմահու պարգեւատրվել է ՙԱրիության՚ մեդալով` ՀՀ Անկախության 8-րդ տարեդարձին: Այս դեպքում ասում են որ մարդ ՙմեռնում է այն ժամանակ,…

Read More
News/Նորություններ

Gyumri lives with art

This year completes 16 years of devastating earthquake. Disaster which has left its trace not only to the Armenians psychology, but also to its new generation who hasnt seen the earthquake but today they can picture it. The art of Gyumri lives and will live as it is sowed in every citizens blood of Gyumri firmly since the days of yore. It has been and will be one of the art centre which will born many Mher Mkrtchyans, Samvel Sevadas and such celebrated faces who will give new soul and…

Read More
Articles/Հոդվածներ

The realization of the death is already immortality…

                                       Armenian Version is Here Suren Mnacakanyan (1964 1994) one personality who had vivid imagination, he was poet, teacher, trainer and fighter for freedom. After having worked in the schools like 5 and 10, he was embodied in his pupils memories as a hero. Suren had participated in the liberation of the battles Kornidzor, Lachin, Martakert, Qalbajar and heroically died in 1994, April 24, during the emancipation of the Martakerts northern part. Without sparing his life, he fell a pray of fire and passed for 26 times in that hell…

Read More